Pour vous offrir une meilleure expérience, notre site utilise des cookies. Als u verder wilt surfen, moet u ons cookiebeleid accepteren.

Ik ga akkoord

Cookie-informatie

Onze site gebruikt hulpmiddelen zoals cookies om uw ervaring te analyseren en te verbeteren. U kunt zich afmelden voor deze tracking:

Statistiek

We gebruiken tools zoals Google Analytics om het webverkeer bij te houden en de effectiviteit van onze site te controleren.

Essentieel

Cookies die nodig zijn voor essentiële diensten en functionaliteiten zoals aanmeldingsformulieren, integratie van winkelmandjes en toegangscontrole. Zonder deze cookies kan onze website niet naar behoren functioneren en kunnen we geen diensten leveren. Deactivering is niet beschikbaar.

Deze parameters worden 24 uur lang opgeslagen

L'Équipe ASBL

Imago

Diensten overdag

Alle diensten

Diensten overdag

Imago

Delen
Logo Imago
Adres
Avenue Eugène Ysaye 89, 1070 Bruxelles
Openingstijden

De dienst is geopend op werkdagen
Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.
Wij zijn bereikbaar tijdens de openingsuren of via het antwoordapparaat of per e-mail

Contact Imago

Vul het formulier correct in

Er is een fout opgetreden. Probeer het opnieuw

Er is rekening gehouden met uw bericht

1.0

Imago, Het Socio-Psychotherapeutisch Dagcentrum is een dienst voor jonge volwassenen van 18 tot 30 jaar.

1.1

Diensten overdag
een dagdienst voor psychosociale rehabilitatie

Imago is een psychosociale dagbehandeling voor jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar met psychische problemen. Het kan gaan om depressieve toestanden, psychotische episodes, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en elke aandoening die gekenmerkt wordt door grote moeite om zichzelf te zijn, door sociale terugtrekking (isolement, afhaken) en door gevoelens van zinverlies en leegte. De behandeling is gericht op het bieden van toegang tot re-integratie en een betere kwaliteit van leven door middel van :

- de heropleving van mentaliseringsprocessen door creativiteit, verbalisering en spel,

- de heropleving van sociale investeringsprocessen door steun voor sociale interactie en hulp bij sociale en professionele projecten,

- de opleving van identiteitsprocessen door de ontwikkeling van een beter gevoel van eigenwaarde en zelfbeheersing, introspectie, zelfbeeld en autonomie.

een dagdienst voor psychosociale rehabilitatie
1.2

Verblijf

Imago biedt een psycho-socio-therapeutisch zorgsysteem gebaseerd op het model van therapeutische gemeenschappen en sociale therapie. Het zorgteam is multidisciplinair (psychiater, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psychologen, pedagogen, kunstenaars). De behandeling omvat deelname aan : - therapeutische activiteiten: kunst, sport, cultuur, digitaal, - gespreksgroepen, - sociodrama of psychodrama groepen, - activiteiten van het dagelijkse gemeenschapsleven: ontvangst, maaltijden, kookgroep, etc. Elke deelnemer stelt zijn/haar therapeutisch programma op volgens een activiteitenschema en in overleg met het team. De deelname (voltijds of deeltijds) wordt aangepast aan sociale en professionele reïntegratieprojecten (vrijwilligerswerk, studies, opleiding, terugkeer naar het werk), andere ambulante zorg (psychotherapie, medische afspraken) en sociale procedures. Elke persoon krijgt individuele begeleiding (institutionele referent) en psychologische follow-up (psychische referent) met wie de uitvoering van een geïndividualiseerd programma en een project, alsook de ondervonden persoonlijke moeilijkheden kunnen worden besproken. De duur van de behandeling is variabel (maximaal een jaar, eenmaal verlengbaar), afhankelijk van de specifieke behoeften van elke persoon. Na de eerste maand van het proces en vervolgens om de zes maanden worden evaluatiemomenten georganiseerd. In sommige gevallen en in overleg met de jongere, stellen wij overlegvergaderingen voor waaraan ouders, afzender, netwerk kunnen deelnemen.

Verblijf
1.3

Het team

Nicole Calevoi, Medisch Directeur

Luis Cisneros, Gespecialiseerd opvoeder

Monique Denis, Fysiotherapeut

Emanuele Ferrigno, Psycholoog

Cédric Lagarde, Coördinator

Mélanie Perotti, Psychologe

Soline Potteau, Ergotherapeut

Benjamin Renard, Sociaal werker

Solange Thiry, Docent toegepaste kunsten

Julie Vandecruys, Psychologe

Het team
1.3

Verblijfskosten

De dienst heeft een COCOF-overeenkomst. Er wordt een maandelijkse financiële bijdrage gevraagd om de zorgkosten te dekken. De betaling van een verblijfsgarantie is vereist bij de ingang.

1.4

Aanvraag

Tijdens een aanvraaggesprek beoordelen we of een behandeling in onze dienst past bij de behoeften en eisen van de aanvragers. Wij houden rekening met de achtergrond van de persoon, de aanwezige middelen en werken in overleg met de afzender. Voor de administratieve kosten van de aanvraag wordt een financiële bijdrage gevraagd en wij oefenen betaling door derden. Om een afspraak te maken voor een aanvraag kunt u bellen naar 02/529.40.70 tijdens de telefoonuren op dinsdag tussen 14 en 16 uur of een e-mail sturen naar het volgende adres: imago@equipe.be zodat wij contact met u kunnen opnemen.

1.5

1.6

Localisatie

89 Avenue Eugène Ysaye

1070 Bruxelles

Tel. : +32 (0)2 529.40.70

Fax : +32 (0)2 527.47.29

Email : imago@equipe.be

Openingstijden:
De dienst is geopend op werkdagen
Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.
Wij zijn bereikbaar tijdens de openingsuren of via het antwoordapparaat of per e-mail

Het coördinatieteam

  • Nicole Calevoi
    Medisch Directeur
    Dr Nicole Calevoi
  • Cédric Lagarde
    Coördinator
    Cédric Lagarde
1.8

Nieuws

Meer

Vragen? Neem contact met ons op